Header_Red-coronavirus

Veiligheidsmaatregelen bij LCL

Het welzijn van onze medewerkers, klanten en partners heeft topprioriteit. Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben we een aantal concrete preventiemaatregelen genomen, voor jouw en onze veiligheid. We vragen alle bezoekers aan onze gebouwen om deze na te leven.

Zodra je binnenkomt bij ons, meld je je aan bij het onthaal.

Contact tracing

We verzoeken al onze bezoekers om de Belgische corona alert (genaamd ‘coronalert’) app te installeren. Dit is in het belang van jezelf zowel als alle anderen waar je mee in contact komt, bij LCL en daarbuiten.

iphone-low-risk-nl-1400

Hygiëne

  • Graag je handen ontsmetten met desinfecterende gel bij het binnenkomen en verlaten van onze gebouwen, en tijdens je bezoek.

  • Ook voor en na het gebruik van de personensas graag je handen ontsmetten, er worden contactloze dispensers geplaatst aan de sassen van LCL.

handwassensymbool

Social Distancing

  • In elke ruimte is er een bordje aanwezig dat aangeeft hoeveel personen er maximaal tegelijk in de zaal aanwezig mogen zijn.
  • De Social Distancing-regels zijn van toepassing. Houd dus 1,5 m afstand alsjeblief.
  • Draag een mondmasker als het niet mogelijk is voldoende afstand te bewaren.
5a5b4ac6230e384936fa30ac0e6c1e5b_social-distancing-illustrations-royalty-free-vector-graphics-_612-612
masker

Circulatieplan

  • Als je je verplaatst in onze gebouwen, vragen we je om steeds een mondmasker te dragen. Let wel: in onze datacenters geldt een algemene mondmaskerplicht.

  • Pijlen en markeringen wijzen je de juiste richting aan.

  • Op plaatsen waar we jou geen 1,5 m afstand kunnen garanderen - in de gangen bijvoorbeeld - zullen voorrangsregels van toepassing zijn. Deze staan duidelijk aangegeven op bordjes. Personen die naar buiten gaan, krijgen voorrang op personen die naar binnen gaan.

  • Wanneer er in het datacenter iemand in de gang staat, graag rondlopen via de racks om contact te vermijden.

pijlen circulatie

Voel je je niet goed of ben je ziek? Blijf dan liever thuis.

‘Hands & eyes’-dienstverlening

We herinneren onze klanten er graag even aan dat we een ‘hands & eyes’-dienstverlening hebben bij LCL. Wij kunnen dus jouw handen en ogen zijn in onze datacenters. Met andere woorden: je hoeft niet noodzakelijk ter plaatse te komen, wij kunnen ook aanpassingen doorvoeren voor jou, volgens jouw (specifieke) instructies.

We danken je voor jouw medewerking. Houd het veilig!

LCL’s COVID-19 preventieteam

 

Footer